piatok 17. júla 2020

JAKOB FISCHER 1814-1894, rabín v Téte


       JAKOB   FISCHER
             1814-1894
            rabín v Téte
 Narodil sa v Lovasberény  v r.1814, rodičom Michaelovi Fischerovi (*1787-1865) a Juli r.Rosner. Je pravdepodobné, že otec pochádzal z Tétu a je tu aj pochovaný.
Rabínsky úrad preberá začiatkom 50-tych rokov po predošlom kolegovi Lazarovi Rosenzweigovi  a pôsobí tu vyše štyridsať rokov.
S manželkou Betty, ktorá bola rodáčka z Teleki(*1820),mali pokiaľ vieme deväť detí: (Zili,Fany,Rosi,Emerich,Moritz,Kati/Hani,Rosi,David,Sali). Manželka  zomrela 65 ročná 29.1.1885.
 Druhé manželstvo vzniklo 16.8.1886 s Kati Sternfeld(*1836)z Dunajskej Stredy,dcérou Joachima Sternfelda a Juli r.Feldmár.
Z detí sa medzi prvými vydala zrejme najstaršia Zili(*1847), ktorá mala sobáš 5.9.1872 s Markusom Franklom(*1848-asi 1887),synom Geršona Frankla z Presburgu.Po ovdovení sa 6.3.1888 opäť vydala za  Jozefa Fischera(*1845Bogyozló)syna Zigmunda a Regi r.Kohn z Kapuváru.
Druhá dcéra Fany(*1850)mala sobáš 9.12.1875 s rabínskym kandidátom z Pozby, Adolfom Schwarzom(*1847asi Presburg) synom Salamona.Ďalšia dcéra Katarin/Hany(*1857)sa vydala 9.11.1880,za chazana Leopolda Sterna(*1856)syna Samola a Reginy z Homokbödög.Dcéra Rosi(*1859)mala sobáš už po matkinej smrti,26.61885 s Eliasom Friedmanom(*1860Alsó Méra)synom  Natana a Sali z Tétu.
Posledná dcéra Sali(*1866)sa vydala 14.12.1892 za Jakoba Lowingera(*1868)žijúceho v Budapešti, ale pochádzajúceho z Mliečna, kde už v tomto čase jeho nebohý otec, Moses Lowinger (Moše Komorn) bol rabínom. Matka sa volala Nina/Lina r.Hilf.
Hlavný rabín Jakob Fischer vo svojom pôsobisku zomiera 80 ročný, 25.1.1894 o štvrtej poobednej.
   
(menovec:Jakob Fischer,rabín v Borskom Mikuláši,zomr.r.1870) štvrtok 18. júna 2020

MOSES SCHIFF 1814-1856 Rajka


  

              JUDA MOŠE SCHIFF 

                         1814-1856 

                  Rajka/Ragendorf

 

 

cintorín v Rajke

Rabín Moses Schiff sa narodil v r.1816 v Teleke.V Rajke pôsobí od r.1840, kedy strieda známeho rabína Menachem Joachim Katza(1795-1891),ktorý odchádza do Deustchkreutz/Sopron Nemetkeresztúr.V auguste r.1841 mu zomiera mladá 25 r. manželka Regi(*1816)a zdá sa, že toto manželstvo bolo bezdetné. Jeho druhá manželka bola Zelda/Sali r.Kestler rodáčka z Pressburgu, ktorá je aj pochovaná na bratislavskom ortodoxnom cintoríne v r.1890.Jej rodičia boli Jozef a Cirl/ Cecilie Kestler r.Kohn(1784-1870).Otec bol zrejme pochovaný ešte na starom bratislavskom cintoríne. Matka a brat Chajim Cvi/Herman (1811-1875)sú rovnako pochovaní na tomto ort.cintoríne v sekcii 4. V Bratislave žil ich syn Samuel Schiff s manželkou Reginou r.Goldman a rodinou.Z potomkov rabína Schiffa v druhom manželstve vieme o Josefovi,Fany,Davidovi, Eliasovi, Charlotte,Lewo,Rose a už spomenutom Samuelovi. Rabín Juda Moše Schiff zomiera v svojom pôsobisku na problémy s mechúrom, 42 ročný, 21.10.1856.                                Jeho nástupcom bol rabín Benjamin Wolf /Wilhelm Breuer (1827-1892),rodák z Nagymártonu/Mattersburg,po r.1870 rabín v Tabe(jeho syn Bernhard, žiak Ketav Sofera,bol jeho rabínskym pokračovateľom v Tabe). 

 

 

   hrob manželky Zeldy v bratislavskom ort. cintoríne

  

    hrob manželkinej matky Cirl v bratislavskom ort. cintoríne

štvrtok 21. novembra 2019

CHIZKIJA FEIVL PLAUT 1817-1894 ŠURANY/LIPOVÁ


  CHIZKIJA FEIVL PLAUT
                 1817-1894

                  ŠURANYRabín Chizkija(Chezekija)Feivl Filip Plaut sa narodil v Kolíne v r.1817(1818?) rodičom Chajimovi a Rebeke.Patril k popredným žiakom veľkého gaona,rabína Chatama Sofera na prešporskej ješive.
V  revolučných rokoch 1848/49 sa stáva rabínom v Šuranoch, je to po smrti predchodcu rabína Jakoba Meir Cvi Friedlendera(1847). Tu založil a viedol významnú a široko známu ješivu s mnohopočetným študentstvom .
Jeho prvá manželka sa volala Malka/Maria a zomrela v 28.12.1880,52 ročná.Podľa materiálu Magyar rabbik, jeho manželstvo bolo bezdetné.Druhá manželka sa volala Cecilia r.Seidl.
Pochovaný je s prvou manželkou na vzácnom starom cintoríne v časti Lipová(Malomszeg), kde je pochovaných viacero významných osobností(napr.Jesaja Alexander Ehrenfeld 1850-1902, Jakob Meir Cvi Friedlender- zomr.v r.1847 a i). 
Zomrel 77 ročný, 24.12.1894,čo je 27.kislev 595.                 Jeho písomnosti sú vydané v jedenásť zväzkovom diele Likute Chaver ben Chajim.
Má príbuzenstvom generálne obnovený hrob s novou macevou z čierneho mramoru a nový ohel.
                                                                                                 jh                                                                          maceva manželky Malky


jeden zo zväzkov

http://www.hebrewbooks.org/21653
Plaut Feivl, rabbi, szül. Kolinban 1818.,
megh. Nagysurányban 1894. A Chaszám Szófer
kedvelt tanítványa, jelentékeny talmudtudós
és héber író volt. 1849-től haláláig működött
Nagysurányban és még életében kiadta műveit
Likuté Ghówer b. Chaim cím alatt 11 kötetben.

ŽLex.